top of page

דוג'ו קון - כללי המועדון

%D7%93%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%A7%D7%95%

בהרבה מועדונים של קראטה ביפן אפשר למצוא שלט עם מספר שורות, הנקרא "דוג'ו-קוּן".

הדוג'ו-קון הוא מעין מסמך המתאר בקצרה את הכללים, או העקרונות המנחים של הדוג'ו.

 

את העקרונות המנחים בארגון שלנו קבע מוריו היגאונה – מייסד הארגון, ואלו הם:

  • לכבד אחרים ואת כללי ההתנהגות.

  • לשאוף לאמן את הגוף והנפש.

  • להקפיד על אימון יומיומי ולהגן על הקראטה המסורתי.

  • לחקור את המהות של הגוג'ו-ריו.

  • לא לוותר לעולם.

במקומות מסויימים נוסף גם העקרון – "היה אמיץ".

את הדוג'ו קון נהוג לדקלם בסוף המדיטציה שסוגרת את האימון. כל משפט נאמר על ידי הסנסיי והתלמידים חוזרים אחריו. בתחילת כל משפט נאמרת המילה "היטוֹטסוּ", שמשמעותה "אחד", בכדי לסמל כי כל אחד מהמשפטים שווה בחשיבותו לאחרים.

בתקופה בה חייתי באוקינאווה והתאמנתי בהוֹנבּוּ דוג'ו – המועדון המרכזי, בו היגאונה סנסיי מאמן, לא יוחסה חשיבות רבה לדוג'ו קון. הוא היה תלוי בדוג'ו, אך למיטב זיכרוני לא דקלמנו אותו אפילו פעם אחת בשלוש השנים שהייתי שם. זמן לא רב אחרי שעזבתי, החילו את מנהג דקלום הדוג'ו-קון בסוף כל אימון.

גם בארץ מועדונים רבים מדקלמים את הדוג'ו-קון בסוף האימון, אך בעיקר באימוני הילדים. לרוב מדקלמים את התרגום העברי, אך מאמנים מסויימים להם גישה לשפה, מדקלמים גם את הגרסה היפנית.

תמונה של הדוג'ו-קון בהיגאונה דוג'ו באוקינאווה.

צילום: מישל יוסבשוילי

bottom of page