top of page

סָנְצִ'ין קאטה

סנצ'ין קאטה היא במובנים רבים הקאטה הבסיסית של שיטת גוג'ו-ריו, השיטה בה אני מתאמן ומאמן.

פירוש השם סנצ'ין (sanchin 三戦) הוא שלושת הקרבות. נגיע לנושא של איזה קרבות עוד רגע.

 

לצופה מהצד שלא מכיר את הקאטה היא לא נראית מרשימה, ואולי אפילו קצת מוזרה. הקאטה היא איטית, קצת חוזרת על עצמה ומלווה בנשימות קולניות. מה שמעניין בקאטה הוא התהליכים הפנימיים שעובר המתאמן. פה באים לביטוי שלושת הקרבות של  הקאטה:

  • קרב ראשון הוא במישור הטכני-גופני: לשמור על היציבה הנכונה, התנועות הנכונות ומתח שרירים גבוה.

  • קרב שני הוא הנשימה – צורת הנשימה בקאטה היא חלק מאוד חשוב בקאטה, גם מבחינת התזמון עם התנועה וגם בצורה בה הנשימה מתבצעת. זהו אתגר לא פשוט.

  • קרב שלישי הוא במישור המנטלי – בשל האלמנטים  הקודמים, בנוסף לגורמים אחרים, זוהי קאטה שדורשת מאמץ וריכוז רב לאורך כמה דקות רצופות. זוהי מלחמה לא פשוטה לשמור על פוקוס בלתי מתפשר.

יש פרשנויות נוספות לרעיון "שלושת הקרבות", אך זה אחד מהמקובלים יותר.

bottom of page