top of page

חדשות ואירועים קרובים

קבוצת ילדים חדשה בתל אביב!
לאור ביקוש רב, פתחנו קבוצת ילדים חדשה בתל אביב!
אימונים לילדים מכיתה א' ואילך, שיקנו כלים להגנה עצמית, ביטחון עצמי, יכולות ריכוז וכושר. 
האימונים יתקיימו ברח' רדינג 26, ברחבת בית ספר אליאנס, בימים שני ורביעי.
נפתחות קבוצות ילדים בבאר שבע
החל מתחילת שנתת הלימודים הקרובה אנחנו פותחים קבוצות ילדים בבאר שבע.
אימונים לילדים מכיתה א' ואילך, שיקנו כלים להגנה עצמית, ביטחון עצמי, יכולות ריכוז וכושר. 
האימונים יתקיימו ברח' פנחס החוצב 36 בימים שני ורביעי.
דוג'ו חדש בבאר שבע!
 

בחודש פברואר 2018 פתחנו דוג'ו חדש לבוגרים בבאר שבע!

האימונים בימים שלישי וחמישי בערב, וזו הזדמנות מצוינת להיות חלק מקבוצת הפתיחה של דוג'ו חדש. זו הרגשה ייחודית מאוד, מניסיון :)

bottom of page