top of page

על משמעות המילה סנסיי

sensei.png

אצלנו בדוג'ו, כמו ברוב המועדונים של אומנויות הלחימה היפניות בארץ ובעולם, פונים אל המאמן בתור סנסיי במקום או בסמיכות לשמו הפרטי. אבל מה זה בעצם סנסיי?

המילה סנסיי 先生 מורכבת משתי סימניות: הראשונה – 先 sen, פירושה קודם. השניה - 生 sei, פירושה להיוולד. ז"א, סנסיי הוא מי שנולד קודם. בתור מי שנולד קודם, תפקידו להראות (או להורות) את הדרך למי שנולד אחריו.

 

סנסיי זהו תואר כבוד שאינו ייחודי לאומנויות לחימה. למורות ומורים, מהגן ועד האוניברסיטה קוראים סנסיי, כך גם לרופאים, עורכי דין ועוד. התואר מתאים לאדם בעל סמכות בנושא מסוים או בעל יכולת גבוהה במקצוע, אמנות או אומנות כזו או אחרת.

למה חשוב לייבא את התואר הזה ולהשתמש בו באימונים?

 

שימוש בתואר יוצר אחידות בין המועדונים השונים ומכניס הרגלי התנהגות אשר מונעים מבוכה או הרגשה של זלזול לא מכוון כאשר פוגשים מאמנים ממקומות אחרים. זה בעיקר נכון לגבי מאמנים בכירים מיפן וממקומות אחרים אשר מגיעים מדי שנה להעביר סמינרים.

יחד עם הרגלים אחרים (כמו נושא הקידה עליו אפשר לקרוא כאן), נוצרת מוסכמה של התנהגות בדוג'ו, אשר משמשת ככלי גישור כאשר מגיעים למקום חדש. לא משנה באיזו ארץ המועדון נמצא, כללי ההתנהגות זהים (או לפחות דומים).

 

שתי נקודות אחרונות לגבי המילה סנסיי בתוך השפה העברית.

 

ראשונה לגבי הקריאה והכתיבה של המילה. פעמים רבות ניתן לראות כי בעברית כותבים את המילה כך: סנסאי. כאשר מנקדים את המילה בכתיב זה, הקריאה שלה נכונה – סֶנְסֶאִי, אך הנטייה שלנו לקריאת מילה זו ללא ניקוד היא כך: סֶנְסָאי. זו קריאה לא נכונה של המילה. מסיבה זו אני משתמש בכתיב סנסיי כאשר אני כותב ללא ניקוד.

 

ונקודה אחרונה – סגנון יפני או סגנון עברי? כאשר מוסיפים תואר לאדם בעברית, עושים זאת לפני שמו או שמה – לדוגמה: גברת אפריל. בהתאם, דוברי עברית יוסיפו את התואר סנסיי לפני השם – סנסיי ספלינטר. ביפנית המצב הוא הפוך ויש לומר ספלינטר סנסיי. עם זאת, אלא אם השיחה היא ביפנית, הנקודה הזו לא חשובה במיוחד, והרוב המכריע של האנשים לא ייתן משמעות רבה אם זה יאמר כך או כך.

bottom of page